För dig som förälder

För dig som förälder

Elefanten styrs av en styrelse som väljs av föräldrarna. Styrelsen består av tre-fem medlemmar samt en företrädare ur personalen. Styrelsen ansvarar för att rekrytera lärare som i sin tur ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Styrelsen ansvarar tillsammans med arbetsgrupperna för driften och skötsel av förskolan. Arbetet i grupperna sker dels på styrelsens initiativ och dels på de egna gruppmedlemmarnas initiativ. Kooperativets olika arbetsgrupper är ekonomigrupp, personalgrupp, husgrupp, marknadsgrupp och städ- inköpsgrupp.

Vad förväntas av dig som förälder 
Elefanten är ett föräldrakooperativ. Fem föräldrar ingår i styrelsen och ytterligare andra har förtroendeuppdrag.

Aktiviteter
En gång per termin träffas alla föräldrar för städdagar inom- eller utomhus. De olika arbetsgrupperna träffas vid behov och styrelsen sammanträder löpande. Varje termin arrangeras en frivillig familjedag då vi träffas och har roligt, vi har … som till exempel grillkväll eller sommarpicknick.

Elefanten13Aug20