En dag på Elefanten

En dag på Elefanten

En dag på Elefanten är ofta sig lik i struktur men innehållet varierar efter vad barnen själva väljer att sysselsätta sig med. Som förälder vet Du att små barn är fulla av upptäckarglädje och vilja att lära. De mår bäst av en omgivning som kan ta tillvara på deras förmåga och erbjuda dem lämplig stimulans.

I Montessoriförskolan är det alltid barnet själv som väljer sysselsättning. Vi vet att man lär så mycket bättre när man är nyfiken och verkligen har lust. Det är personalens uppgift att observera varje enskilt barns behov och egenskaper och utifrån det erbjuda stimulerande aktivteter. Varje barn som får denna chans, har oanade resurser att både vilja och kunna. Barnet tar verkligen för sig.

Elefanten_Illust02

På en förmiddag hos oss mellan 08.30-10.45 ”arbetar” barnen med allehanda ting. Sy, måla, räkna, diska, lära sig skriva, baka mm. Det är inte ett arbete med den vuxnes känsla av krav och besvär. Det är ett arbete med barnets glädje att lära och pröva på. Vi avbryter inte, hjälper inte till i onödan. Efter en presentation av materialet får barnet själv experimentera och öva.

Montessorimaterialet är självrättande och barnet ser – utan pekpinnar – när det blir fel.

När barnet arbetar med en uppgift får det ta den tid det tar. Barnet arbetar ensam eller tillsammans med ett eller flera barn, då oftast på en matta på golvet.

Allt material finns utplacerat på låga hyllor lättillgängligt för alla åldrar. Det finns bara ett material av varje sort varför barnen naturligt får öva sig i turtagande. Innemiljön är lugn och harmonisk. Hos oss önskar vi att barnet lär sig ansvar för sitt arbete och för varandra. Strax före 11-tiden avslutas arbetet och barnen samlas för samling med sång och samtal före lunch.

På eftermiddagen tar eftermiddagsaktiviteterna vid, då leker vi utomhus på gården, där det bl.a. finns gungor, lekstuga, sandlåda och rutschkana. Och vi går regelbundet till skogen med egen medhavd matsäck i ryggsäcken.

Tider
07:30  Förskolan öppnar
08:30 – 10:45 Förmiddagsaktiveter
10:45 – 11:15 Samling
11:15 – 12:15 Lunch
12:30 – 14:15 Eftermiddagsaktiviteter utomhus
14:15 – 15.00 Mellanmål ute el. inne
15:00 – 16:30 Eftermiddagsaktiviteter inne eller ute
17:00 Elefanten stänger