Barngruppen

Barngruppen

Elefanten har en blandad barngrupp med 20 barn i åldrarna 1,5-5 år. Vi strävar efter en jämn fördelning mellan flickor, pojkar och olika åldrar på förskolan.

På förskolan uppmuntras barnen både till arbete i grupp och enskilt. Den åldersblandade gruppen ger barnen goda tillfällen att lära av varandra.

Ibland delas gruppen upp i mindre åldersgrupper för att stimulera olika åldersbehov. Femåringarna går på musik, dans och andra liknande aktiviteter. De yngre barnens behov av trygghet och rutiner tillgodoses bäst på förskolan. På onsdagar går vi tillsammans på en utflykt med hela barngruppen.

 

Elefanten13Aug19