Dokument

Här hittar du viktiga dokument med information om oss och vår verksamhet.

Kalendarium
Här kan du läsa om vad vi på Elefanten har för planerade aktiviteter under höstterminen 2015.

Brukarundersökning 2015

kalendarium våren 2016

Tillsyn Elefanten vt 2014, 200-2014-07-04

Likabehandlingsplan
Här kan du läsa Elefantens likabehandlingsplan som vi arbetar aktivt efter.

Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplan 2017

Så här tycker föräldrarna om Elefanten
Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun genomför varje år en webbenkätundersökning som omfattar förskolor och grundskolor, såväl kommunala som fristående. Enkätundersökningen genomförs av Pilen AB på uppdrag av kommunerna. Här kan du läsa om vad föräldrarna som har sina barn på Elefanten tycker om sin förskola.
Pilen 2012
Brukarundersökning 2015

 

Tillsyn Elefanten VT 2014

Tillsyn Elefanten vt 2014, 200-2014-07-04