Så här tycker föräldrarna om Elefanten

Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun genomför varje år en webbenkätundersökning som omfattar förskolor och grundskolor, såväl kommunala som fristående. Enkätundersökningen genomförs av Pilen AB på uppdrag av kommunerna. Här kan du läsa om vad föräldrarna som har sina barn på Elefanten tycker om sin förskola.

 Brukarundersökning 2018