Dokument

Här hittar du viktiga dokument med information om oss och vår verksamhet.

 

Likabehandlingsplan
Här kan du läsa Elefantens likabehandlingsplan som vi arbetar aktivt efter.

Likabehandlingsplan 2018

Så här tycker föräldrarna om Elefanten
Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun genomför varje år en webbenkätundersökning som omfattar förskolor och grundskolor, såväl kommunala som fristående. Enkätundersökningen genomförs av Pilen AB på uppdrag av kommunerna. Här kan du läsa om vad föräldrarna som har sina barn på Elefanten tycker om sin förskola.

Brukarundersökning 2017